הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 31.07

יום ו 30.07

יום ה 29.07

יום ד 28.07

יום ג 27.07

יום ב 26.07

יום א 25.07

 
 
6:00

7:00
קבוצתי אילונה

7:00
קבוצתי תומי

 

7:00
קבוצתי נורית

 

7:00
קבוצתי הילה

 

7:00
קבוצתי אנה

 

7:00
קבוצתי נורית

 

7:00
קבוצתי אנה

 
 
7:00

8:00
קבוצתי תומי

8:00
קבוצתי אילונה

 

8:00
ג'ירו אילונה

8:00
קבוצתי נורית

 

8:00
קבוצתי הילה

 

8:00
ג'ירו אנה

8:00
קבוצתי אילונה

 

8:00
קבוצתי נורית

8:00
ג'ירו אילונה

 

8:00
ג'ירו אנה

8:00
קבוצתי הילה

 
 
8:00

9:00
קבוצתי תומי

9:00
קבוצתי אילונה

 

9:00
קבוצתי אילונה

9:00
קבוצתי נורית

 

9:00
קבוצתי הילה

9:30
ג'ירו אילונה

 

9:00
קבוצתי אנה

9:00
קבוצתי אילונה

 

9:00
קבוצתי נורית

9:00
ZOOM עם אנה

9:30
פרטי אילונה

 

9:00
קבוצתי אנה

9:00
קבוצתי הילה

9:30
ג'ירו אילונה

 
 
9:00

10:00
קבוצתי תומי

 

10:00
קבוצתי נורית

10:00
קבוצתי אילונה

 

10:00
קבוצתי הילה

 

10:00
קבוצתי אנה

10:00
פרטי אילונה

 

10:00
קבוצתי נורית

10:00
קבוצתי אילונה

 

10:00
קבוצתי אילונה

10:00
קבוצתי הילה

10:00
פרטי אנה

 
 
10:00

11:00
קבוצתי תומי

 

11:00
קבוצתי נורית

11:00
קבוצתי אילונה

 

11:00
ג'ירו אילונה

11:00
פרטי אנה

 

11:00
קבוצתי אנה

11:00
פרטי הילה

11:00
ג'ירו אילונה

 
 
11:00

12:00
ג'ירו אילונה

 

12:15
ג'ירו אנה

 

12:00
פרטי הילה

12:15
ג'ירו אנה

 
 
12:00

13:15
ג'ירו אילונה

 

13:15
הכרות אנה

 

13:15
ג'ירו אנה

 
 
13:00
 
14:00

15:30
פרטי אנה

 
 
15:00

16:00
קבוצתי ענת

 

16:00
קבוצתי אנה

 
 
16:00

17:00
קבוצתי אנה

17:00
קבוצתי ענת

 

17:00
קבוצתי נורית

 

17:00
ג'ירו אנה

17:00
קבוצתי אילונה

 

17:00
קבוצתי ענת

 
 
17:00

18:00
קבוצתי אנה

18:00
קבוצתי ענת

 

18:00
קבוצתי נורית

 

18:00
קבוצתי אילונה

 

18:00
ג'ירו גבי

18:00
קבוצתי ענת

 
 
18:00

19:00
קבוצתי אנה

19:00
קבוצתי ענת

 

19:00
קבוצתי נורית

 

19:00
קבוצתי אנה

19:00
קבוצתי נורית

 

19:00
קבוצתי תומי

 
 
19:00

20:00
קבוצתי תומי

20:00
ג'ירו אנה

 

20:00
קבוצתי נורית

 

20:00
קבוצתי אנה

20:00
קבוצתי נורית

 

20:00
קבוצתי תומי

 
 
20:00

21:00
קבוצתי תומי

 
 
21:00
 
22:00