הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 6.03

יום ו 5.03

יום ה 4.03

יום ד 3.03

יום ג 2.03

יום ב 1.03

יום א 28.02

 
 
6:00

7:00
קבוצתי אנה

7:00
קבוצתי נורית

 

7:00
קבוצתי אנה

 

7:00
קבוצתי אנה

7:00
פרטי הילה

 

7:00
קבוצתי נורית

 

7:00
קבוצתי אנה

 
 
7:00

8:00
קבוצתי אנה

8:00
קבוצתי נורית

 

8:00
ג'ירו אנה

 

8:00
קבוצתי הילה

 

8:00
ג'ירו אנה

8:00
קבוצתי הילה

 

8:00
קבוצתי נורית

 

8:00
ג'ירו אנה

8:00
קבוצתי הילה

 
 
8:00

9:00
קבוצתי נורית

9:00
קבוצתי אנה

 

9:00
קבוצתי אנה

 

9:00
קבוצתי הילה

9:00
ZOOM עם אנה

 

9:00
קבוצתי אנה

9:00
קבוצתי הילה

 

9:00
ZOOM עם אנה

 

9:00
קבוצתי אנה

9:00
קבוצתי הילה

 
 
9:00

10:00
קבוצתי אנה

 

10:00
קבוצתי אנה

 

10:00
קבוצתי הילה

10:00
ZOOM עם אנה

 

10:00
קבוצתי אנה

10:00
פרטי הילה

 

10:00
ZOOM עם אנה

10:00
קבוצתי נורית

 

10:00
קבוצתי אנה

10:00
קבוצתי הילה

 
 
10:00

11:00
קבוצתי אנה

 

11:00
קבוצתי אנה

 

11:00
פרטי הילה

 

11:00
ג'ירו אנה

 

11:00
קבוצתי אנה

11:00
ג'ירו הילה

 
 
11:00

12:15
קבוצתי אנה

 

12:00
ג'ירו אנה

 

12:00
פרטי הילה

 

12:00
ג'ירו אנה

 

12:15
ג'ירו אנה

 
 
12:00

13:15
ג'ירו אנה

 

13:15
ג'ירו אנה

 
 
13:00
 
14:00

15:00
ג'ירו אנה

 
 
15:00

16:00
קבוצתי אנה

 

16:00
הכרות הילה

 

16:00
קבוצתי אנה

 
 
16:00

17:00
קבוצתי אנה

 

17:00
קבוצתי הילה

 

17:00
ג'ירו אנה

 
 
17:00

18:00
קבוצתי אנה

 

18:00
קבוצתי הילה

 

18:00
קבוצתי אנה

 

18:00
ג'ירו אנה

 
 
18:00

19:00
קבוצתי אנה

 

19:00
קבוצתי נורית

 

19:00
קבוצתי אנה

 
 
19:00

20:00
קבוצתי אנה

 

20:00
קבוצתי נורית

 

20:00
קבוצתי אנה

 
 
20:00

21:00
קבוצתי אנה

 

21:00
קבוצתי אנה

 
 
21:00
 
22:00