הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 4.06

יום ו 3.06

יום ה 2.06

יום ד 1.06

יום ג 31.05

יום ב 30.05

יום א 29.05

 
 
6:00

7:00
קבוצתי אילונה

7:00
קבוצתי אנה

 

7:00
קבוצתי אנה

7:00
קבוצתי נורית

 

7:00
קבוצתי רינת

 

7:00
קבוצתי אנה

 

7:00
קבוצתי נורית

 

7:00
קבוצתי אנה

 
 
7:00

8:00
קבוצתי אנה

8:00
קבוצתי אילונה

 

8:00
קבוצתי נורית

8:00
קבוצתי אילונה

8:10
ג'ירו רעות

 

8:00
רינת הכרות

8:00
קבוצתי רינת

 

8:00
קבוצתי אילונה

8:00
ג'ירו אנה

 

8:00
קבוצתי נורית

8:00
קבוצתי אילונה

8:10
ג'ירו רעות

 

8:00
קבוצתי אילונה

8:00
ג'ירו אנה

 
 
8:00

9:00
קבוצתי אילונה

9:00
ג'ירו אנה

 

9:00
קבוצתי אנה

9:00
קבוצתי נורית

9:10
ג'ירו רעות

 

9:00
קבוצתי אילונה

9:00
קבוצתי רינת

 

9:00
קבוצתי אנה

9:00
קבוצתי אילונה

 

9:00
קבוצתי נורית

9:00
ZOOM עם אנה

9:00
קבוצתי אילונה

9:10
ג'ירו רעות

 

9:00
קבוצתי אנה

9:00
קבוצתי אילונה

 
 
9:00

10:00
קבוצתי אנה

10:00
קבוצתי אילונה

 

10:00
קבוצתי נורית

10:00
קבוצתי אילונה

10:10
רעות גירו

 

10:00
קבוצתי אילונה

10:00
קבוצתי רינת

 

10:00
קבוצתי אנה

10:00
קבוצתי אילונה

 

10:00
קבוצתי נורית

10:00
קבוצתי אילונה

10:10
ג'ירו רעות

 

10:00
קבוצתי אנה

10:00
קבוצתי אילונה

 
 
10:00

11:00
קבוצתי אנה

 

11:00
קבוצתי אנה

11:00
קבוצתי אילונה

11:10
רעות גירו

 

11:00
קבוצתי אילונה

11:00
רינת הכרות

 

11:00
ג'ירו אילונה

11:00
פרטי אנה

 

11:00
ג'ירו אילונה

11:30
פרטי אילונה

 

11:00
קבוצתי אנה

11:00
ג'ירו אילונה

 
 
11:00

12:30
ג'ירו אנה

 

12:15
ג'ירו רעות

 

12:15
הכרות אנה

 

12:15
ג'ירו אילונה

 
 
12:00

13:00
ג'ירו אנה

 

13:15
פרטי אילונה

13:30
ג'ירו אנה

 
 
13:00
 
14:00
 
15:00

16:00
קבוצתי אנה

 
 
16:00

17:00
קבוצתי אנה

 

17:00
קבוצתי אנה

 

17:00
ג'ירו אנה

17:00
קבוצתי נורית

 

17:00
קבוצתי אנה

 
 
17:00

18:00
קבוצתי אנה

18:00
קבוצתי רינת

 

18:00
קבוצתי אנה

 

18:00
קבוצתי אנה

18:00
קבוצתי נורית

 

18:00
ג'ירו גבי

18:00
קבוצתי אנה

 
 
18:00

19:00
קבוצתי אנה

19:00
קבוצתי רינת

 

19:00
קבוצתי אנה

 

19:00
קבוצתי אנה

19:00
קבוצתי נורית

 

19:00
קבוצתי אנה

 
 
19:00

20:00
קבוצתי רינת

20:00
קבוצתי אנה

 

20:00
קבוצתי אנה

20:00
קבוצתי נורית

 

20:00
קבוצתי רינת

 
 
20:00

21:00
קבוצתי רינת

 

21:00
קבוצתי אנה

 

21:00
קבוצתי רינת

 
 
21:00
 
22:00